Poryte Jabłoń

W roku 1375 książę Janusz I Mazowiecki nadał Paszce z Radzanowa dobra, w skład których wchodziło Poryte Jabłoń. Później właścicielami wsi byli Poryccy, Troszyńscy, Duczymińscy. Na początku XX wieku majątek odziedziczył Tadeusz Woyczyński, który w roku 1916 odsprzedał swoją własność Fortunatowi Zdziechowskiemu. Córka Zdziechowskiego, wychodząc za mąż 17 sierpnia 1922 roku za hrabiego Aleksandra Dzieduszyckiego wniosła majątek w posagu. W okresie międzywojennym majątek był doskonale prowadzony. Oprócz gorzelni i pasieki, hodowano tam owce, były też sady i stawy rybne. Po II wojnie światowej cały majątek został przejęty przez państwo i przekształcony w PGR. Obecnie nieruchomość `w rękach prywatnych dzierżawców.

Dwór został wybudowany przez Stefana Woyczyńskiego w 1860 roku według projektu Henryka Marconiego. Jest to budynek w stylu neorenesansowym z elementami neogotyku, murowany i otynkowany, o nieregularnej bryle złożonej z części parterowej i piętrowej. W części parterowej od frontu znajduje się trójosiowy ryzalit z mieszkalnym piętrem, nakryty osobnym dachem. Obecnie dwór z zamurowanymi oknami szybko niszczeje.

No comments yet.

Add a comment