Wspomnienia

Informacja na temat rodzin związanych z dworkiem w Łosiach uzyskana od Pani Barbary Zimnowłodzkiej, córki Julii z Ładów Wardaszko, wnuczki Stefanii z Mioduszewskich Ładowej. Fragmenty listu z roku 2013.

„(…) Z historii Łosiów niewiele wiem i to tylko ze wspomnień mojej nieżyjącej mamy i starszej ode mnie siostry.
Moja mama, Julia, wspominała Łosie dobrze do 1914 r. Opowiadała o beztroskim życiu i dostatku. Dlaczego akurat do tego roku, nie wiem.
Rodzice mamy, Franciszek i Stefania Łada, byli właścicielami majątku w Łosiach. 1918 r. zmarł Franciszek, majątek zostawił zadłużony. Nie wiem, co było powodem długów. Prawdopodobnie nie zostawił testamentu, bo majątek był po jego śmierci podzielony na żonę i dzieci.
Aby spłacić długi moja mama, Julia, sprzedała swoją część i tak została panną bez posagu.
Franciszek i Stefania Łada mieli siedmioro dzieci: Jadwigę, Julię, Wandę, Teodorę, Halinę, Stefana i Tadeusza.
Jadwiga, Wanda i Halina zdobyły wykształcenie nauczycielskie.
Pozostałe dzieci uczone były w domu przez wynajętego nauczyciela.
Jadwiga i Wanda wyszły za mąż za wojskowych.
Mężem Jadwigi był Władysław Żwański, osoba znana na terenie Białostoczyzny i wielokrotnie opisana w różnych publikacjach.
Wanda została żoną Stanisława Bugaja.
Teodora wyszła za mąż za Stanisława Lemańskiego i to oni gospodarzyli w Łosiach po śmierci Franciszka. Przeżyli w Łosiach II wojnę światową i mieszkali tam również po wojnie w (…) części majątku. Z tego, co wiem, część majątku upaństwowiono. (…)”

W ramach projektu pomiędzy sierpniem a listopadem 2014 roku zostały utrwalone w formie nagrań filmowych relacje i wspomnienia krewnych, sąsiadów i mieszkańców okolicznych wiosek. Mamy nadzieję, że to działanie przyczyni się do utrwalenia pamięci o dworku w Łosiach i jego mieszkańcach.

Rozmawiają: Halina Sulkowska z Łosi, Maria Wądołowska z Laskowca i Janina Wardaszko z Koszalina.

Elżbieta Olszewska z Łosi

Helena Gawrychowska z Woli Zambrowskiej

Helena Gawrychowska z Woli Zambrowskiej

Maria Wądołowska z Laskowca Nowego

No comments yet.

Add a comment