Remont

W roku 2006, po sporządzeniu dokumentacji (autorzy projektu remontu i przebudowy – architekci Joanna Kurpaska i Grzegorz Móżdżyński) oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, rozpoczął się nadzorowany przez Urząd Konserwatora Zabytków w Łomży remont kapitalny budynku. Wzmocniono i odwoniono fundamenty z kamienia polnego, wymieniono więźbę dachową, wykonano pokrycie z dachówki ceramicznej i nowe kominy, ocieplono ściany parteru, wykonano remont piwnicy, wzmocniono nadproża i ozdobne gzymsy elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na wzór elementów zachowanych. Budynek został otynkowany, a strych zaadaptowany na cele mieszkalne. Odrestaurowano zabytkowe belki stropowe i piece kaflowe. (www.zdunipieckaflowy.pl). Remont trwał 5 lat.

Przed remontem

Remont

 

Po remoncie