Projekt

Od sierpnia 2013 roku trwały prace nad projektem, którego głównym celem było zintegrowanie lokalnej społeczności wokół działań związanych z odrestaurowanym dworkiem we wsi Łosie Dołęgi i historią jego mieszkańców. Wszystkie nasze poczynania miały na względzie odtworzenie dziejów rodziny, dla której dworek powstał w roku 1889. Mieliśmy nadzieję, że w detektywistycznym niemal procesie poszukiwania prawdy i przywracania pamięci na temat miejsca, ludzi i lokalnej historii weźmie udział możliwie duża grupa osób starszych i młodych.

Zależało nam szczególnie na zebraniu i uporządkowaniu ustnych przekazów, opowieści i mitów, odnalezieniu pamiątek rodzinnych, zapisaniu relacji naocznych świadków, ale również na znalezieniu rzetelnych materiałów historycznych takich jak metryki urodzenia czy stare fotografie. Marzyliśmy, by ożyły na nowo historie i opowieści sprzed lat, a tym samym ludzie, którzy kiedyś tu żyli, pracowali, cierpieli i kochali … Chcieliśmy tchnąć odrobinę życia w zmarłych uwiecznionych na archiwalnych fotografiach.

   

Projekt obejmował:

 • Zbieranie informacji od świadków historii – wspomnienia, konkurs
 • Pozyskanie archiwalnych fotografii od potomków dawnych właścicieli – album rodzinny
 • Zebranie dokumentów w archiwach – dokumenty
 • Przygotowanie wystawy archiwalnych zdjęć w dworku we wsi Łosie - wystawa
 • Wydanie broszury na temat dworku i jego właścicieli - Panny z Łosi
 • Opracowanie tej właśnie strony internetowej

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi powstały związane z zabytkowym dworkiem Łosiach materiały służące edukacji i integracji kulturalnej mieszkańców gminy Zambrów. Konspekty lekcji

Podziękowania

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom i instytucjom, bez pomocy których ta przywracająca pamięć o ludziach i miejscu publikacja, nie mogłaby powstać:

 • Rodzinom Zimnowłodzkich i Wardaszków za przekazanie skanów archiwalnych zdjęć rodzinnych i zgodę na ich opublikowanie.
 • Pani Janinie Wardaszko z Koszalina oraz Pani Barbarze z Wardaszków Zimnowłodzkiej za informacje na temat archiwalnych fotografii.
 • Mieszkańcom gminy Zambrów, a zwłaszcza: Helenie Gawrychowskiej z Woli Zambrowskiej, Halinie Sulkowskiej z Łosi, Marii Wądołowskiej z Laskowca Nowego, Elżbiecie Olszewskiej z Łosi, za informacje na temat rodzin Ładów i Lemańskich.
 • Panu Andrzejowi Brzósce za przeprowadzenie poszukiwań w archiwach i redakcję merytoryczną
 • Uczniom szkół w Osowcu i Skarżynie Starym, którzy wzięli udział w zbieraniu ustnych przekazów na temat dworku w Łosiach i jego dawnych mieszkańców.
 • Lokalnej Grupie Działania BRAMA NA BAGNA oraz AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE za zorganizowanie konkursu grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego pozyskaliśmy grant.